Ostad pitsat, registreerid tšeki ja oledki loosis sees. Lihtne.

Reis Roomasse

  Komplekt pitsat (6tk)   Premia uute pitsade auhinnaloos   1.  Premia „Uute pitsade“ auhinnaloos on perioodil 01.05.2018 kuni 31.05.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Premia Tallinna Külmhoone AS, registrikood 10030700 (asukoht: Betooni tn 4, 11415 Tallinn; edaspidi korraldaja).

   2.  Kampaania auhinnafondis on:

   • 20 komplekti uusi Premia pitsasid (komplektis 6tk)
   • 1 reis kahele Rooma (väärtuses 1000€)

   3.  Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks kampaaniatoode ja registreerida osaleja ees- ja perekonnanimi ning ostu tõendava tšeki number kampaania veebilehel, mis on leitav aadressilt www.premia.ee/pitsad

   4.  Kampaaniatooted on kõik Premia kaubamärki kandvad pitsad.

   5.  Loosimine toimub 01.06.2018.

   6.  Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaania veebilehel ja Premia Facebooki lehel.

   7.  Võitjad saavad auhinnad kätte Premia Tallinna Külmhoone AS peamajast (Betooni 4, Tallinn) isikut tõendava dokumendi alusel ja loosimises võitjaks tulnud ostutšeki esitamisel. Alla 18-aastaste võitjate auhinna võib välja võtta ka lapsevanem isikut tõendava dokumendi alusel ja loosimises võitjaks tulnud ostutšeki esitamisel. Auhinnad saab välja võtta kuni 30.06.2018. Kui selleks ajaks ei ole auhinda välja võetud, jäetakse auhind väljastamata.

   8.  Reis Itaaliasse peab toimuma hiljemalt 31. detsember 2020 Estraveli kinkekaardi alusel.

   9.  Auhindadega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.

   10.  Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

   11.  Kampaanias osalemisega annab osaleja korraldajale õiguse osaleja esitatud isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kampaaniaga seotult ning võidu korral osaleja nime avalikustamiseks. Korraldaja ei kasuta kampaania raames kogutud andmeid ühelgi muul eesmärgil ega edasta kolmandatele osapooltele ning ei säilita kogutud andmeid pärast 31.07.2018.

   12.  Kõik küsimused ja/või pretensioonid seoses kampaaniaga: info@premia.ee.